Riksåklagarämbetet

Som central förvaltningsmyndighet svarar Riksåklagarämbetet för verksamhetsförutsättningarna vid hela åklagarväsendet och sköter riksåklagarens stabsfunktioner. Med detta avses uppgifter inom personal- och ekonomiförvaltning, kommunikation, utbildning och information och åklagarväsendets internationella verksamhet.

Vid Riksåklagarämbetet arbetar sammanlagt 40 tjänstemän. Ämbetsverket har 13 statsåklagare som sköter åklagaruppgifter. Förutom åklagarna har ämbetsverket byråpersonal samt sakkunniga som sköter uppgifter inom personal- och ekonomiförvaltning, kommunikation, utbildning och utveckling samt internationell verksamhet.


 
Publicerad 9.10.2017