Dataskydd

Registeransvarig

Riksåklagarämbetet
Fågelviksgränden 4
00530 Helsingfors

Ämbetets kontaktperson

Joanna Autiovuori
förvaltningsdirektör
joanna.autiovuori(at)oikeus.fi

Dataskyddsombud

Tommi Hietanen
konsultativ tjänsteman
tommi.t.hietanen(at)oikeus.fi


Dataskyddsbeskrivning:

Dataskyddsbeskrivning (dataskyddsförordning).pdf (pdf, 0.26 Mt) Dataskyddsbeskrivning (dataskyddsdirektiv)._SV.pdf (pdf, 0.21 Mt)
 
Publicerad 25.1.2019
Tillbaka till början |